Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można zapisać się na kurs z angielskiego w trakcie semestru? Jak wyglądają wtedy płatności w waszej szkole?

Oczywiście można. W każdej chwili można udać się do naszego biura i przejść bezpłatny test kwalifikacyjny przydzielający do odpowiedniej grupy językowej. Następnie można dołączyć do istniejącej już grupy (jeżeli są wolne miejsca) i rozpocząć naukę. Przy takim rozwiązaniu opłata pobierana jest tylko za te godziny, które zostały jeszcze do końca roku szkolnego.

2. Czy w przypadku rezygnacji z kursu zwracane są pieniądze za niewykorzystane zajęcia?

W przypadku rezygnacji z zajęć zwracamy kwotę za niewykorzystane zajęcia (od daty zgłoszenia chęci rezygnacji).

3. Czy można rozłożyć płatność na raty?

Oczywiście można. Nasz cennik zawiera dwa sposoby uiszczenia opłaty za kurs. Jedna z nich to właśnie system ratalny, składający się z czterech płatności w określonych terminach. Szczegóły znajdziesz w zakładce KURSY w pliku CENNIK.PDF.

4. Czy w trakcie kursu można przenieść się do grupy językowej, która ma zajęcia w innych terminach?

Tak można. Jeżeli grupa ma odpowiedni poziom i są w niej wolne miejsca, nie ma żadnego problemu z przeniesieniem się do niej w każdym momencie.

5. Czy w szkole zadawane są prace domowe?

Tak, jak najbardziej. Praca domowa pozwala na powtórzenie i utrwalenie wiedzy nabytej podczas lekcji. Odnosi się to szczególnie do prac pisemnych, które podczas lekcji ograniczane są do minimum, co pozwala na większą aktywność komunikacyjną Słuchacza. Zajęcia dodatkowo skonstruowane są tak, aby niezależnie od tego czy uczeń pracę domową odrobi czy nie, posiadł on wiedzę i umiejętności założone w programie. Jest natomiast prawdą, że wartość regularnych powtórek (także tych w domu) jest nieoceniona.

6. Czy w szkole są zajęcia przedpołudniowe?

Zajęcia grupowe odbywają się głównie popołudniami. Zajęcia indywidualne oraz firmowe przeprowadzane są o dowolnej porze dnia, zarówno rano, po południu jak i wieczorem. Jeżeli natomiast zgromadzi się grupa osób (co najmniej 6) i wyrazi chęć spotkań przedpołudniowych, również istnieje taka możliwość.

7. Co należy zrobić, aby się do was zapisać?

Procedura jest bardzo prosta. Można skontaktować się z nami telefonicznie, bądź mailowo. Wtedy ustalamy termin testu kwalifikującego na odpowiedni poziom, proponujemy grupę językową, omawiamy kwestie finansowe i na końcu podpisujemy umowę.

8. Czy test kwalifikujący zobowiązuje mnie do podpisania z wami umowy?

Oczywiście nie. Test jest bezpłatny i NIEzobowiązujący. Nie trzeba zapisywać się po nim na kurs.

9. Kto u was uczy "angielskiego"?

W naszej szkole uczą lektorzy posiadający niezbędne wykształcenie, czyli są filologami, a to oznacza że - posiadają wiedzę z zakresu języka angielskiego, historii kraju, jego znajomości itp. Muszą także posiadać pożądane cechy osobowościowe do nauczania poszczególnych grup wiekowych. Jednym słowem są to prawdziwi PEDAGODZY! Uczą z pasją i entuzjazmem.

10. Czy praca lektorów jest nadzorowana?

Praca lektorów jest pod stałą kontrolą dyrektora metodycznego szkoły. Zajęcia są przygotowywane przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów efektywnego przeprowadzania lekcji. Ponadto również nasi Słuchacze mają dwukrotnie w roku szkolnym możliwość przedstawienia nam swojej opinii o nauczycielu, lekcjach i samej szkole w anonimowej ankiecie.

11. Jakimi metodami nauczacie?

Nauczamy metodą bezpośrednią. Jest to obecnie najskuteczniejsza metoda nauczania języka obcego. Jej celem jest sprawienie, abyś czuł się swobodnie w sytuacji komunikacji społecznej. Takiej formie nauki sprzyja przede wszystkim praca w grupie, gdyż polega ona na ciągłym porozumiewaniu się i współpracy (scenki sytuacyjne, dialogi itp.). Taki trening jest bezsprzecznie najlepszym narzędziem przygotowawczym do nowego wyzwania, jakim jest rozmowa w języku angielskim. Nauczyciel na zajęciach kreuje środowisko, w którym po prostu musisz być aktywny. 90% zapamiętujesz z tego, co robisz!!! Oprócz wyżej wymienionej metody nasze zajęcia uzupełnione są o takie elementy jak: gramatyka, słuchanie oraz czytanie. Tak skonstruowana lekcja zapewnia optymalną dawkę wiedzy i umiejętności, które powinieneś posiąść na danym poziomie.

12. Ile osób jest w grupie?

Grupy dziecięce liczą maksymalnie 10 osób. Uważamy, że jest to optymalna ilość, aby stworzyć przyjemne i stymulujące środowisko pracy dla dziecka podczas nauki języka angielskiego. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie podczas zajęć: dialogów, scenek sytuacyjnych oraz zabaw językowych. Młodzież i dorośli również uczą się w grupach maksymalnie do 10 osób. Dzięki temu lektor może rzetelnie skupić się na każdym Słuchaczu i ma możliwość poznania umiejętności każdego z nich. Dodatkowo w naszej szkole można uczyć się indywidualnie, bądź w grupie 2-3 osobowej.

13. Czy trzeba podpisywać umowę ze szkołą?

Jak najbardziej trzeba. Każdy uczeń zobowiązany jest podpisać umowę ze szkołą w momencie zapisu na kurs językowy. W umowie zawarte są wszystkie warunki naszej współpracy i warto się z nimi zapoznać.

14. Jakie są warunki odwoływania i przekładania zajęć indywidualnych?

Odwoływanie zajęć, zarówno przez ucznia jak i nauczyciela, odbywać się musi co najmniej 24h przed zaplanowaną lekcją. Uczeń ma 30 dni na odrobienie odwołanych zajęć. Odwołanie zajęć lub próba ich przełożenia tego samego dnia może skutkować tym, że te przepadną.

15. Czy otrzymuje się jakiś certyfikat po ukończeniu kursu?

Tak, oczywiście. Słuchacz musi jednak spełnić pewne warunki, aby taki certyfikat otrzymać. Mianowicie, testy przeprowadzane przez nauczyciela muszą być napisanie pozytywnie, a frekwencja na zajęciach musi wynosić nie mniej niż 75%. Na certyfikacie znajduje się informacja o poziomie kursu.

16. Czy poza podręcznikiem korzystacie z innych materiałów dydaktycznych na zajęciach?

Oczywiście. W dobrej szkole językowej podręcznik stanowi jedynie „bazę”, natomiast nauczyciele korzystają z wielu materiałów dodatkowych, zarówno własnych jak i przygotowanych przez profesjonalne wydawnictwa. Materiały te obejmują między innymi artykuły z gazet obcojęzycznych, wywiady, materiały video czy też gry językowe.

17. Czy pracodawca może zapłacić za mój kurs?

Oczywiście. Pracodawca może pokryć koszty kursu, za co otrzyma fakturę.

100% Gwarancja zwrotu pieniędzy!

Bydgoszcz Fordon Angielski

Jeszcze żaden kurs nie był tak bezpieczny dla Twojego porfela!

Jeżeli po czterech lekcjach stwierdzisz, że Smile School nie jest dla Ciebie, zwrócimy Ci bez zbędnych formalności 100% pieniędzy, które wpłaciłeś na kurs - nawet za lekcje, które już wykorzystałeś. Gwarantujemy to zapisem w umowie!

80% czasu trwania lekcji to aktywna rozmowa w języku angielskim

Angielski Bydgoszcz

Wykorzystujesz pełen potencjał jaki daje praca z lektorem

Podczas zajęć jesteś cały czas aktywny i skoncentrowany ponieważ wymusza to na Tobie konstrukcja lekcji. Nie rozwiązujesz zadań pisemnych, nie robisz ćwiczeń, które możesz wykonać w domu. Prawie całe zajęcia prowadzisz dialog w języku angielskim, przez co wykorzystujesz pełen potencjał jaki daje praca z lektorem.