Angielski dla dzieci

Bydgoszcz

Uwaga:

zanim przeczytasz informacje o kursie dla dzieci, kliknij [tutaj] i zapoznaj się z naszą główną metodą nauczania.

Im wcześniej dziecko zaczyna naukę języka angielskiego tym szybciej i łatwiej go przyswaja!

Dziecko uczy się głównie poprzez „osłuchiwanie się”, dlatego na naszych zajęciach stawiamy na metodę bezpośrednią, skoncentrowaną na komunikacji. Zajęcia dla dzieci mają na celu przede wszystkim połączenie nauki słownictwa ze zdobywaniem umiejętności mówienia. Nauczyciel kreuje przyjemną, stymulującą do nauki atmosferę, po to aby dzieci czuły się swobodnie i chętnie uczestniczyły w dialogach i zabawach językowych.

Fordon

W nauczaniu dzieci skupiamy się głównie na rozwijaniu kompetencji językowej dziecka.

Znaczy to, że doskonalimy takie umiejętności jak: znajomość środków i funkcji językowych, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych.

Znajomość wszystkich tych elementów gwarantuje sukces na SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY, który już niedługo przed nami.

Nabór do grup językowych:

Nabór do grup odbywa się według ściśle określonych kryteriów. Liczy się nie tylko poziom zaawansowania, ale również wiek.

Kolejną zaletą zajęć w Smile School są małe grupy – do 10 osób. To pozwala zapewnić dzieciom komfortowe warunki pracy.

Nauczanie dzieci wymaga specjalnego przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenia zawodowego, dlatego zatrudniamy tylko lektorów spełniających te wymogi. Gwarantuje to pełen profesjonalizm zarówno w nauczaniu jak i w kontaktach z naszymi małymi Słuchaczami. Nad jakością przeprowadzanych zajęć czuwa dyrektor metodyczny.

W cenie kursu otrzymujesz:

  • zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie, prowadzone w języku angielskim

  • podręczniki *

  • dodatkowe, ciekawe materiały dydaktyczne przygotowane przez lektora specjalnie na zajęcia

  • test kwalifikujący do odpowiedniej grupy językowej

  • testy sprawdzające postępy w nauce podczas kursu

  • dwukrotnie - pisemny raport o postępach w nauce (na koniec semestru oraz na koniec kursu)

  • certyfikat ukończenia kursu językowego na danym poziomie

  • pełne wsparcie metodyka szkolnego


  • * szczegóły znajdziesz w zakładce PROMOCJE

Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Fordon